CSR og ansvarlighed

Med henblik på at fastholde og udvikle vores værdier, vil Metalskolen arbejde på, at efterleve FN Global Compacts 10 principper.
Metalskolen ønsker at bidrage til udbredelsen af kendskabet til de 10 principper og herigennem også FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Bæredygtigt køkken

I køkkenet tilberedes maden af årstidens friske og overvejende økologiske råvarer, hvorved Sølvmærket inden for økologi er opnået. Vi benytter lokale leverandører når muligt.

Menuen står ofte på fisk, og flere dage om ugen er der vegetariske og veganske input for at reducere forbruget af kød, uden at det går ud over kvaliteten af måltidet. Madspild er et fokusområde, og der føres nøje regnskab ved at veje køkkenaffald og derved systematisk overvåge eventuelt spild.

Der er stort fokus på genbrug – eksempelvis renses madolien, så den kan anvendes flere gange, og plastbeholdere rengøres og genbruges. Plastik engangsservice udfases, og ved behov benyttes komposterbare materialer.

Affaldssortering er blevet en naturlig del af hverdagen i hele huset, og affaldet sorteres i 6 forskellige kategorier.

Forbrug med omtanke

Metalskolens eget lille ”Mini kraftværk” producerer strøm ved hjælp af biogas indkøbt på certifikater og dækker 1/3 af hele elforbruget. Helt nyt køleanlæg fremtidssikrer driften, og rumvarmen reguleres via CTS.

Installationen af blødvandanlæg betyder, at vi benytter færre og mindre skrappe rengøringsmidler, hvor hovedparten er Svanemærket. Alle vinduer er udskiftet for bedre isolation, og alle toiletter har fået dobbeltskyld, der giver gæsten mulighed for at spare på vandet.

Lyset på gange og i møderum styres via PIR, og det gør at vi undgår et unødvendigt forbrug af strøm på grund af tændte lamper, der ikke bliver slukket.

Det er muligt at oplade sin El-bil på Metalskolen, – vi har samarbejde med EON og CLEVER.

Fredet natur og fornyet energi

På de 42 tønder land har vi anlagt slyngede grusstier, der opfordrer til motion og refleksion, der hjælper dig på vej til bedre trivsel og mental sundhed. Tempoet kan også sættes op ved en tur på en af vores mountainbikes eller en sejltur på Buresø i en af de kanoer, vi stiller til rådighed.

Natur- og kulturarven omkring Mølleåen værner vi om og passer på de fredede arealer på grunden. Landskabet i Naturpark Mølleåen består for en stor del af beskyttet natur i form af vandløb, mose, eng og overdrev. I enden af Mølleåens tunneldal, hvor Metalskolen ligger, ses højden Stenesknold, som er en randmoræne fra istiden, hvor iskanten lå ved Slangerup.

Med fokus på biodiversitet og naturlige levesteder omlægges græsplæner til blomster- og eng områder.

Som Green Key medlem forpligter vi os til at opfylde skarpt stillede krav til energibesparelse og bæredygtighed, og fortsat udvikle den grønne oplevelse på Metalskolen.

Godt arbejdsmiljø for alle

På Metalskolen sætter vi stor pris på vores medarbejdere og kan se værdien i en mangfoldig sammensætning af mennesker med forskellige kompetencer og ressourcer. Vores Ligebehandlings- og mangfoldighedspolitik er med til at sikre, at alle behandles ligeværdigt.

At alle skal have mulighed for uddannelse og bedre adgang til arbejdsmarkedet, er en af vores stærke værdier. Vi beskæftiger derfor både elever og lærlinge, samt giver mulighed for praktik og arbejdsprøvning indenfor forskellige fagområder.

En del af Metalskolen uddanner Dansk Metals tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter til at kunne vejlede deres kolleger om bl.a. videreuddannelse, arbejdsmiljø og vilkår.  De er dermed med til at sikre bedre arbejdsforhold på deres virksomheder.

Leverandører vælges med omhu, og vi stiller krav om, at de overholder menneskerettighederne og har kollektiv overenskomst med relevant faglig organisation.

CSR og bæredygtighed

Corporate Social Responsibility (CSR) og bæredygtighed er to tæt beslægtede begreber, der er blevet stadig mere relevante i erhvervslivet i de seneste år.

CSR handler om at tage ansvar for virksomhedens påvirkning på samfundet og miljøet udover blot at tjene penge. Det kan inkludere initiativer såsom at reducere affald og CO2-udledninger, forbedre arbejdsforholdene og støtte lokale samfund. Bæredygtighed går et skridt videre ved at fokusere på at opretholde en balance mellem økonomisk vækst, social retfærdighed og miljømæssig ansvarlighed på langt sigt. Dette indebærer ofte at tænke på tværs af værdikæden og identificere bæredygtige løsninger, der ikke bare er gode for virksomheden, men også for samfundet og  planeten.

Metalskolens Møde hæfte og egen kuglepen

Forespørgsel

Naturen

Værelser

Restaurant

Konferencecenter Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup, Danmark
Telefon: 47 39 01 00, E-mail: metalskolen@danskmetal.dk