DANMARK HAR ET

DRENGEPROBLEM
Dobbelt så mange drenge som piger har ikke tilstrækkelige læsefærdigheder. Kom til en spændende halvdags-workshop på Metalskolen, hvor
LøkkeFonden kommer med konkrete værktøjer, der hjælper drenge effektivt væk fra kanten og ind i fællesskabet.

Program

Dato: 28. november fra 9.00 til 12.30

9.00 – 9.15: Morten Madsen, direktør for Metalskolen Jørlunde, byder velkommen

9.15 – 10.15: ”Løkkefondens værktøjer og metoder”.

Oplæg fra læringskonsulent Trine Bek Gold fra LøkkeFonden med mulighed for at stille spørgsmål

10.15 – 10.30: Kaffepause

10.30 – 11.30: ”Sådan har vi udbredt Drengeakademiet til folkeskoler i Esbjerg kommune”.

Oplæg fra læringskonsulent Jakob Petersen fra Esbjerg Kommune med mulighed for at stille spørgsmål

11.30 – 12.00
Rundvisning på Metalskolen Jørlunde

12.00 – 12.30
Frokost

Oplægsholdere Jakob Petersen og Trine Bek Gold

Tilmelding